دیدار صمیمی شهردار رزوه با معاون طرح و برنامه مدیرکل بودجه و اعتبارات سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور

دیدار صمیمی شهردار رزوه با معاون طرح و برنامه مدیرکل بودجه و اعتبارات سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور

  • تاریخ ارسال: 1399/05/22
  • تعداد نمایش: 1127
  • گروه:

دیدار صمیمی شهردار رزوه جناب آقای حسین علی محمدی با معاون طرح و برنامه مدیرکل بودجه و اعتبارات سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور آقای دکتر جوانمردی و بررسی امور مربوط به شهرداری