جلسه شهردار شهر زیارتی رزوه با مدیرکل و معاون مدیر کل اداره فنی و حرفه ای استان اصفهان

جلسه شهردار شهر زیارتی رزوه با مدیرکل و معاون مدیر کل اداره فنی و حرفه ای استان اصفهان

  • تاریخ ارسال: 1399/05/22
  • تعداد نمایش: 1041
  • گروه:

جلسه شهردار شهر زیارتی رزوه با مدیرکل و معاون مدیر کل اداره فنی و حرفه ای استان اصفهان با حضور رئیس اداره فنی و حرفه ای شهرستان چادگان